Bestellen

Hieronder vindt u een overzicht van alle producten voor het schooljaar 2017-2018. Prijzen kunt u in ons bestelformulier vinden.

Main Categories

Aanvullend materiaal
Aanvullend materiaal

Met behulp van de aanvullende materialen maakt u de methode compleet. U kunt denken aan spellen en loopbaangesprekswaaiers. De materialen zijn vaker en voor meerdere leerlingen te gebruiken.

Docentenmateriaal
Docentenmateriaal

Zorgvuldig ontwikkeld materiaal waarmee we uw werk gemakkelijker maken. Het docentenmateriaal sluit naadloos aan op de corresponderende leerlingmodules.

Leerlingmateriaal
Leerlingmateriaal

Ons leerlingmateriaal is ontwikkeld vanuit het werkveld.  

All Producten

Handleiding havo/vwo onderbouw
Handleiding havo/vwo onderbouw

De handleiding onderbouw bevat doelen, werkwijzen en tips voor de docent. Tevens bevat deze map extra werkbladen voor leerlingen.

Handleiding PrO onderbouw
Handleiding PrO onderbouw

De handleiding onderbouw bevat doelen, werkwijzen en tips voor de docent. Tevens bevat deze map extra werkbladen voor leerlingen.

Loopbaandossier havo/vwo
Loopbaandossier havo/vwo

Een digitale tijdlijn die door leerlingen wordt opgevuld met ervaringen die bijdragen aan de loopbaanoriëntatie.

Talentenmap werkmap havo/vwo onderbouw
Talentenmap werkmap havo/vwo onderbouw

Op donderdag 8 februari 2018 zetten de VO-raad, de NVS-NVL, de VvSL en het LAKS hun handtekening onder de Kwaliteitsagenda LOB VO gesteund door het ministerie van OCW. LOB zal deel uit gaan maken van het curriculum van het havo en vwo. Alle l [...]

Talentenmap werkmap PrO onderbouw
Talentenmap werkmap PrO onderbouw

De Talentenmap PrO onderbouw laat de leerlingen actief en op een speelse manier bezig zijn met hun keuze voor de bovenbouw.

Leerlingfolder “gesprekken aan de keukentafel”
Leerlingfolder “gesprekken aan de keukentafel”

Met de folder “gesprekken aan de keukentafel “ kun je de ouderbetrokkenheid  bij je school vergroten.

Talentenmap werkmap D&P onderbouw
Talentenmap werkmap D&P onderbouw

De Talentenmap Diensten & Producten (D&P) is ontwikkeld in overleg met het Platform vmbo Dienstverlening en Producten.

Talentenmap werkmap vmbo onderbouw
Talentenmap werkmap vmbo onderbouw

De Talentenmap vmbo onderbouw laat de leerlingen actief en op een speelse manier bezig zijn met hun keuze voor de bovenbouw.

Talentenmap werkmap bovenbouw
Talentenmap werkmap bovenbouw

De Talentenmap Bovenbouw is bedoeld om de leerling een zo goed mogelijke keuze te laten maken voor het vervolgonderwijs.

Waaier loopbaangesprekken onderbouw
Waaier loopbaangesprekken onderbouw

De waaier is een leidraad bij het voeren van loopbaangesprekken met leerlingen.

Waaier loopbaangesprekken bovenbouw
Waaier loopbaangesprekken bovenbouw

De waaier is een leidraad bij het voeren van loopbaangesprekken met leerlingen.

Profielmap
Profielmap

Een map met meer dan 150 mbo-opleidingsprofielen die leerlingen kunnen vergelijken met hun eigen competentieprofiel.

Talentenmap onderbouw digitaal
Talentenmap onderbouw digitaal

De digitale methode die onderbouw leerlingen helpt met het maken van een keuze voor de bovenbouw.

Loopbaandossier pro/vmbo
Loopbaandossier pro/vmbo

Een digitale tijdlijn die door leerlingen wordt opgevuld met ervaringen die bijdragen aan de loopbaanoriëntatie.

Intakespel
Intakespel

Een kaartspel bedoeld om bij bovenbouwleerlingen bewustwording te creëren met betrekking tot verdieping in een volgende opleiding.

Doorstroomspel
Doorstroomspel

Spelenderwijs ervaart de leerling het verband tussen de loopbaanactiviteiten en leert hij wat belangrijk is bij de overstap naar het mbo.

Docentaccount digitaal
Docentaccount digitaal

Het digitale docentaccount geeft inzicht in de voortgang van leerlingen die de digitale Talentenmap gebruiken.

Talentenmap bovenbouw digitaal
Talentenmap bovenbouw digitaal

De digitale methode die bovenbouw leerlingen helpt met het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs.

Handleiding vmbo onderbouw
Handleiding vmbo onderbouw

De handleiding onderbouw bevat doelen, werkwijzen en tips voor de docent. Tevens bevat deze map extra werkbladen voor leerlingen.

Handleiding bovenbouw
Handleiding bovenbouw

De handleiding bovenbouw bevat doelen, werkwijzen en tips voor de docent. De map bevat ook een LOB-scan en een voorbeeld PTA.