Loopbaangesprekswaaier

Ter ondersteuning van de loopbaanreflectiegesprekken is een waaier ontwikkeld voor docenten,  een onmisbaar hulpmiddel voor het voeren van gestructureerde loopbaangesprekken. De waaier zorgt ervoor dat de vijf loopbaancompetenties goed aan bod komen.

Er is een onderbouw- en bovenbouwwaaier. Deze zijn passend voor het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. Beide waaiers bevatten per loopbaancompetentie een korte uitleg, voorbeeldvragen en richtlijnen voor de verslaglegging in het loopbaandossier.

De gesprekswaaiers kunnen los van de Talentenmap of het Loopbaandossier gebruikt worden.

Leerlingfolder

Gesprekken aan de keukentafel

Met de leerlingfolder “gesprekken aan de keukentafel “ kunt u de ouderbetrokkenheid  bij uw school vergroten.

In de folder zijn de loopbaancompetenties uitgewerkt voor jonge interviewers. Leerlingen kunnen door middel van deze folder zicht krijgen op de loopbanen van hun ouders, grootouders of andere familieleden.  Ook krijgen ze antwoorden op vragen over zichzelf. B.v “wat vond ik vroeger als kind leuk om te doen en welke kwaliteiten zie jij bij mij?". Zo ontstaat via de folder vanzelf een goed loopbaangesprek tussen ouder en kind.

De uitkomsten van het gesprek kunnen de leerlingen weer vastleggen in hun loopbaandossier, bij het nieuwe tabblad “keukentafelgesprekken”.

De folder kan meerdere keren gebruikt worden; voor een gesprek met vader, moeder, opa, oma, oudere broer of zus, enz.  Maar altijd met iemand die de leerling persoonlijk goed kent.

Voordelen leerlingfolder:

  • Leerlingen en ouders gaan in gesprek
  • LOB wordt op de kaart gezet als onderwerp
  • Ouderbetrokkenheid wordt verhoogd
  • Folder kan meerdere keren worden gebruikt
  • Nieuwe input voor het loopbaandossier

Deze folder is geschikt voor alle jonge mensen die in gesprek willen met hun ouders over loopbanen passie en talent.
Er is een algemene versie en een versie voor havo/vwo.

Workshop loopbaangesprekken

Hoe voer je een loopbaangesprek?

Het voeren van loopbaangesprekken met de leerling draagt bij aan de ontwikkeling van zijn loopbaancompetenties en zet hem aan tot vervolgacties.

In deze workshop ontdekken docenten hoe de loopbaancompetenties ingezet kunnen worden tijdens loopbaangesprekken. Dit gebeurt aan de hand van de loopbaanwaaiers. Daarnaast komen diverse gesprekstechnieken aan bod, waarbij de focus ligt op doorvragen en reflecteren.

De workshop kan in overleg aangepast worden naar de wensen van de school.

Prijzen van bovenstaande producten kunt u in ons bestelformulier vinden.