Over de Talentenmap

Dé complete LOB-methode voor het voortgezet onderwijs

De Talentenmap is dé complete LOB-methode geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs: pro, vmbo, havo/vwo.  De Talentenmap wil elke leerling stimuleren actief met het plannen van zijn schoolloopbaan bezig te zijn. De methode bevat speelse opdrachten en motiveert leerlingen om in gesprek te gaan over de toekomst. Zo ontwikkelen uw leerlingen een realistisch zelfbeeld ten aanzien van de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers.

Om een geschikte onderwijsweg te vinden, gaan we in de Talentemap op twee manieren aan het werk:

  1. Leer jezelf goed kennen: Wie ben ik? Hoe handel ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hier gaat het om de kwaliteiten- en motievenreflectie.
  2. Onderzoek wat er allemaal mogelijk is: Welke opleidingen en beroepen zijn er? Wat past bij mij? Kan wat ik wil? Hier gaat het om de werkexploratie en loopbaansturing.

De kracht van de Talentenmap zit in de aansprekende opdrachten, waarbij alle losse opdrachten in samenhang een steeds beter beeld van jezelf opleveren. Al onze werkvormen kunnen een aanleiding zijn om met de leerling in gesprek te raken over zijn schoolloopbaan.

  • Gebruiksvriendelijkheid voor leerling en docent
  • Laat leerlingen kennis maken met zichzelf
  • Laagtalige methode

Praktijkonderwijs

Speciaal voor praktijkscholen is er een werkmap onderbouw ontwikkeld in samenwerking met de Praktijkschool Eindhoven. Momenteel werken wij aan de werkmap bovenbouw. Hierin nemen we de ontwikkelingen in diplomering voor praktijkscholen mee.

Deze werkmap sluit aan op de verschillende sectoren binnen het praktijkonderwijs en de uitstroom mogelijkheden van de leerling (dagbesteding, arbeid, entree-opleiding). Deze versie is laagtalig en richt zich op beroepen die aansluiten op het niveau van de leerlingen.

Vmbo (bb/kb/gl/tl)

De werkmappen sluiten aan bij het nieuwe vmbo. LOB heeft een centrale plek in het nieuwe vmbo. In alle leerwegen van het vmbo moet aandacht besteed worden aan LOB en gelden dezelfde eisen.

De Talentenmap bereidt de leerling voor op profielkeuze en oriënteren ze zich op de keuzevakken. In de bovenbouw worden zij voorbereid op de vervolgopleidingskeuze.

 

 

Vmbo (D&P)

Speciaal het profiel Dienstverlening en Producten in het vmbo, is er een werkmap onderbouw D&P ontwikkeld in overleg met het Platform vmbo Dienstverlening en Producten.

Deze werkmap sluit aan bij het nieuwe examenprogramma voor D&P: leerlingen maken kennis met de kernactiviteiten en arbeidsgebieden; evalueren de minithema's en oriënteren zich op de keuzevakken. Hierdoor kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor de invulling van het profiel D&P in de bovenbouw.

Havo/vwo

In de kwaliteitsagenda LOB staat de ambitie om ook voor havo en vwo LOB te implementeren. Op veel scholen gebeuren al dingen die met met LOB te maken hebben. In de klas benoemen docenten kwaliteiten en motieven van leerlingen.

Gelukkig hoeven scholen dus niet allerlei nieuwe activiteiten te organiseren om aan die ambitie te voldoen. Maar is er zicht op alles wat u nu al doet aan LOB? De Talentenmap en het loopbaandossier voor havo en vwo kunnen hierbij helpen. 

Pakketsamenstelling vmbo

De Talentenmap bevat een werkmap voor onderbouw- en een werkmap voor bovenbouwleerlingen bestaande uit testen, spellen en opdrachten. Voor elke map is een uitgebreide docentenhandleiding. Daarnaast zijn er verschillende ondersteunende middelen, zoals een loopbaandossier en de profielmap met meer dan 150 mbo-opleidingsprofielen. Deze ondersteunende middelen ontvang u gratis bij aanschaf van de Talentenmap. Tenslotte is er nog het intakespel en doorstroomspel. Beide een leuk en interactief spel om leerlingen voor te bereiden op een keuze voor de bovenbouw en het mbo-intakegesprek.

De Talentenmap is digitaal en op papier te verkrijgen.  Beide uitgaven hebben een rustige en aantrekkelijke vormgeving voor leerlingen en docenten. Dit nodigt uit om ermee aan de slag te gaan.

Prijzen kunt u in ons bestelformulier vinden.

 

De Talentenmap pro bevat een werkmap voor onderbouwleerlingen, een uitgebreide docentenhandleiding en het loopbaandossier. De Talentenmap havo/vwo bestaat uit de werkmap voor onderbouwleerlingen, een uitgebreide docentenhandleiding en het loopbaandossier. De bovenbouw mappen zullen komend jaar ontwikkeld worden.

Minder methodes nodig op school

Per september 2016 moeten voor alle vmbo's de LOB-activiteiten in het PTA beschreven staan. Daarvoor is een overzicht nodig van uw activiteiten en methoden. De Talentenmap behandelt veel van de aspecten die voorkomen in de LOB-scan, waardoor u minder methodes en modules nodig heeft op school.

Impressie Talentenmap