Implementeren van LOB

door Madelon Bontje

Op ’t Beeckland, de vmbo-locatie van het Ulenhofcollege, maakten we een aantal jaren geleden een begin met de omslag die nodig is om het Loopbaanleren (we noemden het toen nog LOB) in te bedden in de cultuur van de school.

Tijdens een “LOB-café” voor het hele personeel bedachten we wat er zoal aan LOB in de klas en op andere plekken in de school (denk aan de kantine of de mediatheek) of tijdens projecten gedaan werd. Toen bleek dat er al een aantal collega’s ‘onbewust bekwaam’ was, maar dat we schoolbreed nog geen op-LOB-gerichte-reflectie hadden opgenomen. Om iedereen ook ‘bewust bekwaam’ te laten worden, werden alle personeelsleden getraind in het voeren van Loopbaangesprekken door de Loopbaangroep.

Welke stappen hebben we gezet? Lees meer

Bent u klaar voor de AVG?

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over AVG in het onderwijs.

Talenteon levert verschillende producten en diensten aan onderwijsinstellingen. Als onderwijsinstellingen gebruik maken van onze producten zullen zij meestal door ons leerlinggegevens laten verwerken. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om. Talenteon is klaar voor de AVG. 

De AVG gaat om de privacy van leerlingen en medewerkers en dat deze goed wordt beschermd. Van onderwijsinstellingen worden een aantal dingen verwacht. Bent u klaar voor de AVG?

Lees meer over de AVG. 

Verslag verankeren en borgen: LOB is van iedereen

door Sara Panis & Madelon Bontje

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) staat hoog op de agenda's, lees bijvoorbeeld de brief van minister Van Engelshoven van November 2017: "Aandacht voor LOB in het onderwijs is vergroot" en de kwaliteitsagenda LOB voor het voortgezet onderwijs door de VO-raad, het LAKS, de NVS-NVL en VvSL (ondersteund door het ministerie van OCW).

"Goede LOB kan uitval in het vervolgonderwijs terugdringen."

Het project Expertisepunt LOB is een project om LOB te verbeteren. Zij ondersteunen vo- en mbo- scholen. Het expertisepunt geeft informatie over LOB en organiseert landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten. Op 20 maart 2018 faciliteerde het Expertisepunt een themabijkeenkomst: LOB verankeren en borgen. De presentaties staan op de website van Expertisepunt LOB.

Lees ons verslag