PTA

LOB wordt een steeds belangrijker onderdeel van de schoolloopbaan. Het terugdringen van studie-uitval en switchen zijn in het onderwijs en de politiek belangrijke onderwerpen. Den Haag heeft dan ook besloten dat het LOB in het PTA beschreven moet zijn.

Op deze pagina vind je uitleg over de rol die de Talentenmap en het Loopbaandossier in uw PTA kunnen innemen. Daarnaast ontvang je tips om uw LOB-landschap compleet te maken. Daardoor voldoe je niet alleen aan de wettelijke eisen, maar help je ook je leerlingen goed op weg.

Wij vinden dat LOB-activiteiten gericht moeten zijn op vier belangrijke onderdelen:

  1. Zelfkennis: wie ben ik, hoe handel ik, wat kan ik, wat wil ik?;
  2. Informatie over opleidingen en ervaringen in die opleiding;
  3. Informatie over werk, ervaringen in dat werk;
  4. Acties in het keuzeproces: welke keuzes zijn er en welke acties moet ik ondernemen?

Een goed LOB-programma geeft leerlingen zicht op alle vier de onderdelen. Meestal is het zo dat een activiteit gericht is op één van de onderdelen. Bijvoorbeeld: als je voorlichting krijgt over de mbo-opleidingen dan ben je alleen bezig met informatie over de opleiding (onderdeel 2). Via een stage krijg je vooral informatie over het werk (onderdeel 3). Om de samenhang inzichtelijk te maken hebben we een matrix ontworpen.

Uw LOB-programma

Heb jij al een compleet overzicht van je LOB-activiteiten? Weet je waar de nadruk ligt binnen je LOB-landschap? Als dat niet het geval is, kun je hier de LOB-scan van Talenteon downloaden. Deze LOB-scan is afgeleid van de LOB-scan van het project Stimulering LOB. De originele scan richt zich op de organisatie van je school, onze scan focust op het traject dat de leerling doorloopt.

Benieuwd hoe de Talentenmap er in jouw PTA uit kan zien? Download hier een voorbeeld LOB in het PTA voor klas 3 en 4.